Kategorie: Soutěže a činnost kroužku

Vítejte na strankach věnovaných mládeži a dorostu SDH Lavičky

Po vzoru našich starších kolegů ze sboru Vás na těchto stránkách budeme od letošního roku informovat o činnosti kroužku mladých hasičů z obce Lavičky a Závist. Protože však začneme rokem 2007 a tento kroužek má v naší obci již dlouholetou tradici kde jedinou zmínkou o činnosti slouží kroniky a výroční zprávy mládeže, nebyly bychom to my abychom Vás letem světem neseznámily z jeho minulostí. První stopy vedou do roku 1984 kdy parta nadšenců v čele s bratrem Jaroslavem Hladíkem a Jaromírem Běhůnkem tuto činnost zahájili (tehdy ještě pod názvem "Mladý Požárník"). Hlavním motem kroužku bylo od samého začátku seznámit děti se základy hasičiny a sportovně využít volný čas mládeže. Do dnes prošlo kroužkem více jak stovka chlapců a děvčat ve věku od 6 - 15 let. Mládež se učí obsluhovat hasičské náčiní, ví jaké použít nejvhodnější hasící prostředky v dané situaci, umí poskytnout nejzákladnější první pomoc zraněným a dokáží se rychle a správně orientovat v nebezpečných situacích. K tomu je zapotřebí samozřejmě fyzická a psychická zdatnost, kterou si zdokonalují při trénování a samotném soupeření s ostatními týmy v různých hasičských disciplinách. Během činností o kterých se dočteme v kronikách je patrné že krouže dosahuje vynikajících výsledků jak ve výchovném tak sportovním směru. Kroužek je zapojen do celostátní hry "Plamen" (více na www.dh.cz - úsek mládeže) která právě tyto dva směry plnohodnotně spojuje. Dále pak reprezentuje obec a sbor na různých pohárových soutěžích z nichž nejdůležitější v současné době je obdoba "Žďárské ligy dospělých" pod názvem "Regional Cup Mládeže". A když k tomu přidáme řadu besed se zajímavými lidmi,výletů, letních táborů a nespočet brigádnických hodin odpracovaných pro obec a sbor tak určitě bude o čem Vás informovat. No ale dost již vzpomínání, začínáme !!!
 
Do ročníku 2007 se kroužek mladých hasičů SDH Lavičky přihlásil v této sestavě:
Havelka Jan - hlavní vedoucí kroužku a vedoucí starších žáků ve věku od 11 do 15 let
Skryja Milan - vedoucí mladších žáků ve věku od 6 do 11 let
Skryjová Květoslava - instruktorka mládeže
 
Mladší žáci
Chalupa Dominik
Harčarik Daniel
Harčarik Michal
Havelková Daniela
Kuřátko Petr
Michal Lukáš
Michalová Aneta
Nedomová Veronika
Nevěčný Ondřej
 
Starší žáci
Chalupa Šimon
Čermák Otomar
Havelková Kristýna
Hejl Jan
Hladík Zbyněk
Homola Filip
Kuřátková Klára
Mejzlík Miroslav
Nedomová Lenka
Nevěčný Martin
Panáček Ivo
Polák David
Štěpánek Petr
Tesař Tomáš